تبدیل شرکت سهامی خاص به عام


دفعات بازدید : 10

شناسه آگهی : 15564

مشخصات آگهی

 • قیمت :
 • 0.00
 • زمان ورود:
 • 1396/11/24
 • شهر:
 • تهران
 • استان یا موقعیت:
 • Tehran
 • کشور:
 • ایران
 • تلفن:
 • 88882588


توضیحات

 • شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام:

شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود:
_موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.
_دوسال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.
_اساسنامه شرکت،با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و اصلاح شده باشد.
_سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است (یعنی پنج میلیون ریال)،یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.

 • مدارک لازم برای ثبت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام:

شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است.مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:
_صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.
_اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
_دو ترازنامه،و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
_صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها،که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
_اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد:


تماس با ما:

2188888273

2188882588

https://www.kiasabt.com

info@kiasabt.com

تهران ولیعصر ، بالاتر از ونک ، کوچه شریفی ، پلاک 55 ، واحد 13تصاویر ( » همه تصاویر در ابعاد اصلی )


جزئیات

توضیحی برای نمایش وجود ندارد.

جزئیات