آگهی های ویژه در دسته بندی پزشکی و خدمات درمانی [ نمایش متنی ] [ نمایش تصویری ]

کسب وکار عکس عنوانDescending
توضیحات
مناطق تهران  تخفیف  آدرس: شهرDescending قیمت Descending تاریخ ورود نمایشگاه
شخصی لبخند زیبا در کلینیک دندانپزشکی دکتر فرخ آصف زاده لبخند زیبا در کلینیک دندانپزشکی دکتر فرخ آصف زاده

لبخند زیبا در کلینیک دندانپزشکی دکتر فرخ آصف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه و موسس کلینیک دندانپ...

- - پاسداران , خیابان گل نبی ( حس تهران 0.00 2011.12.04  

جدیدترین آگهی ها در دسته بندی پزشکی و خدمات درمانی

کسب وکار عکس عنوانDescending
توضیحات
مناطق تهران  تخفیف  آدرس: شهرDescending قیمت Descending تاریخ ورود نمایشگاه
شخصی لبخند زیبا در کلینیک دندانپزشکی دکتر فرخ آصف زاده لبخند زیبا در کلینیک دندانپزشکی دکتر فرخ آصف زاده

لبخند زیبا در کلینیک دندانپزشکی دکتر فرخ آصف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه و موسس کلینیک دندانپ...

- - پاسداران , خیابان گل نبی ( حس تهران 0.00 2011.12.04  
شخصی تلسکوپ ساده تلسکوپ ساده

تلسکوپ داراي اجزاي زير مي باشد: آينه اصلي : وظيفه اين قطعه جمع کردن نور از اجرام آسماني و بازتاب آن...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی تلسکوپ پيشرفته تلسکوپ پيشرفته

يکي از تجهيزات جهت رصدکردن اجرام آسماني مي باشدکه با استفاده از تابش الکترومغناطيسي به شکل واضح و دق...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی تلسکوپ تلسکوپ

تلسکوپ يکي از تجهيزات ستاره شناسي که جهت مشاهده دقيق ستارگان مورد استفاده قرار مي گيرد. انواع تلسکو...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ بیولوژیکی سه چشمی میکروسکوپ بیولوژیکی سه چشمی

میکروسکوپ بیولوژیکی به منظور تحقیقات پزشکی و بیولوژیکی مورد کاربرد قرار می گیرد ....

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ بیولوژیکی دو چشمی میکروسکوپ بیولوژیکی دو چشمی

میکروسکوپ بیولوژیکی به منظور تحقیقات پزشکی و بیولوژیکی مورد کاربرد قرار می گیرد ....

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ بیولوژیکی میکروسکوپ بیولوژیکی

میکروسکوپ بیولوژیکی به منظور تحقیقات پزشکی و بیولوژیکی مورد کاربرد قرار می گیرد ....

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ فلورسانس دو چشمی میکروسکوپ فلورسانس دو چشمی

رنگ جسم نیز به این موضوع وابسته است که  جسم چه طول موجی را بازتاب می کند. در پدیده فلورسانس مول...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ فلورسانس سه چشمی میکروسکوپ فلورسانس سه چشمی

معمولاً وقتی جسمی را می بینیم که نور از آن جسم بازتاب می شود. رنگ جسم نیز به این موضوع وابسته است که...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ فلورسانس سه چشمی میکروسکوپ فلورسانس سه چشمی

معمولاً وقتی جسمی را می بینیم که نور از آن جسم بازتاب می شود. رنگ جسم نیز به این موضوع وابسته است که...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ فلورسانس دو چشمی میکروسکوپ فلورسانس دو چشمی

معمولاً وقتی جسمی را می بینیم که نور از آن جسم بازتاب می شود. رنگ جسم نیز به این موضوع وابسته است که...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ فلورسانس میکروسکوپ فلورسانس

معمولاً وقتی جسمی را می بینیم که نور از آن جسم بازتاب می شود. رنگ جسم نیز به این موضوع وابسته است که...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ متالوژی سه چشمی میکروسکوپ متالوژی سه چشمی

به منظور مشاهده ی نمونه های میکروسکوپی کدر، نظیر سطوح انواع فلزات، پلاستیک و الیاف با بزرگنمایی بالا...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ متالوژی دو چشمی میکروسکوپ متالوژی دو چشمی

کاربردها آزمایشگاههای تخصصی و متالوگرافی دانشگاه ها وموسسات علمی مراکز صنعتی و تولیدی کارگاه های...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30  
شخصی میکروسکوپ متالوژی میکروسکوپ متالوژی

به منظور مشاهده ی نمونه های میکروسکوپی کدر، نظیر سطوح انواع فلزات، پلاستیک و الیاف با بزرگنمایی بالا...

- - تهران-خیابان آزادی-ابتدای ن تهران ریال 2017.07.30