جدیدترین آگهی ها در دسته بندی کفسابی نماشویی

کسب وکار عکس عنوانDescending
توضیحات
مناطق تهران  تخفیف  آدرس: شهرDescending قیمت Descending تاریخ ورود نمایشگاه
شخصی عایق نانو ضدآب و ضدشوره دائمی آجر نما نانو کسری

شوره یا سفیدک، رسوب  نمک های محلول در آب است که در اثر تبخیر آب برروی سطح مصالح با قی می ماند. ...

20 - تهران فداییان اسلام پایین ت تهران 125,000 ریال 2018.05.12  
شخصی ضدآب کننده و ضدکثیفی دائمی نمای سیمانی نانو کسری

محلول ضدآب نانو کسری ویژه نمای سیمانی بر پایه نانو تکنولوژی با توجه به ابعاد مولکولی در مصالح نفوذ ک...

- - تهران فداییان اسلام پایین ت تهران 125,000 ریال 2018.05.12