نمایش معمولی

جدیدترین آگهی ها در همه دسته بندی ها

کسب وکار عکس عنوانDescending
توضیحات
منطقه تخفیف شهرDescending قیمتDescending
شخصی استابلایزر تک فاز 1 کاوا امگا استابلایزر تک فاز 1 کاوا امگا

Stablizer V11-1Kva Omega دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت دامنه اصلاح ولتاژ ازحداقل ...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 3 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 3 کاوا امگا

OMG-V11-3Kva   دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 5 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 5 کاوا امگا

OMG-V11-5Kva    دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 8 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 8 کاوا امگا

 OMG-V11-8Kva دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت&...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 10 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 10 کاوا امگا

OMG-V11-10Kva  دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت ، ۱۱۰ ولت...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 9 کاوا استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 9 کاوا

OMG-33-9Kva  دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جر...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 20 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 20 کاوا امگا

OMG-V11-20Kva دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت     ...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 15 کاوا استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 15 کاوا

OMG-33-15Kva  دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت ج...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 20 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 20 کاوا امگا

OMG-V11-20Kva دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت     ...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 15 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 15 کاوا امگا

 OMG-V11-15Kva   دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر سه فاز ستونی صنعتی 100 کاوا شیماتسو استابلایزر سه فاز ستونی صنعتی 100 کاوا شیماتسو

STB-33-100Kva استابلایزرهای ستونی از سه عدد ترانس ستونی و یا همان واریاکی تشکیل شده اند و ه...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 9 کاوا استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 9 کاوا

OMG-33-9Kva  دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت جر...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 15 کاوا استابلایزر سه فاز نیمه صنعتی سروو موتوری 15 کاوا

OMG-33-15Kva  دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۲۷۷تا۴۳۰ ولت ولتاژ خروجی ۳۸۰ ولت ج...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 20 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 20 کاوا امگا

OMG-V11-20Kva دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت     ...

- - تهران 0.00 2017.05.22
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 15 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 15 کاوا امگا

 OMG-V11-15Kva   دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت...

- - تهران 0.00 2017.05.22