نمایش معمولی

جدیدترین آگهی ها در همه دسته بندی ها

کسب وکار عکس عنوانDescending
توضیحات
منطقه تخفیف شهرDescending قیمتDescending
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 1.5 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 1.5 کاوا امگا

TSGC2-1.5Kva  جریان خروجی ۱.۷ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صور...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 3 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 3 کاوا امگا

 TSGC2-3Kva جریان خروجی ۳.۴ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت ...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژ و جریان ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژ و جریان

  شرکت بازرگانی تالی الکتریک به عنوان یکی از وارد کنندگان و تامین کنندگان ترانس دیوسرime ای...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 6 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 6 کاوا امگا

 TSGC2-6Kva جریان خروجی ۶.۹ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت ...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز 10 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز 10 کاوا امگا

TDGC2-10Kva جریان خروجی ۳۳.۳ آمپر  دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت دیجیتال. ق...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 9 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 9 کاوا امگا

TSGC2-9Kva  جریان خروجی ۱۰.۴ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 6 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 6 کاوا امگا

 TSGC2-6Kva جریان خروجی ۶.۹ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت ...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 20 کاوا امگا

TSGC2-20Kva جریان خروجی ۲۳ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت دیجیتا...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 15 کاوا امگا استابلایزر تکفاز سروو موتوری ایستاده 15 کاوا امگا

 OMG-V11-15Kva   دامنه اصلاح ولتاژ : ازحداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت ولتاژ خروجی : ۲۲۰ ولت...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز 1 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز 1 کاوا امگا

TDGC2-1Kva جریان خروجی ۳.۳ آمپر  دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت دیجیتال. قاب...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز 3 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک تکفاز 3 کاوا امگا

 TDGC2-3Kva جریان خروجی ۱۰ آمپر  دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت دیجیتال. ...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی استابلایزر سه فاز ستونی صنعتی 400 کاوا شیماتسو استابلایزر سه فاز ستونی صنعتی 400 کاوا شیماتسو

 STB-33-400Kva  استابلایزرهای ستونی از سه عدد ترانس ستونی و یا همان واریاکی تشکیل شده ...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی ترانس اتوماتیک 0.5 کاوا امگا

OMG-R11-0.5Kva ویژگی های دستگاه های ترانس اتوماتیک (محافظ ولتاژ) برند امگا : دامنه اصلاح ولتاژ...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 9 کاوا امگا اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 9 کاوا امگا

TSGC2-9Kva  جریان خروجی ۱۰.۴ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت...

- - تهران 0.00 2018.04.18
شخصی اتوترانس ، واریابل ، واریاک سه فاز 15 کاوا امگا

TSGC2-15Kva جریان خروجی ۱۷.۳ آمپر به ازای هر فاز دارای نمایشگر  ولتاژ خرو جی به صورت دیجی...

- - تهران 0.00 2018.04.18